RKG - BAO

Start
Welkom
Actualiteit/activiteit
Didactische suggesties
Kleuter
Leerplan
mandaat
Nascholing
Opleiding

RKG -SO

Nascholing

Voor het basisonderwijs zijn er meerdere mogelijkheden van bijscholing of nascholing:

http://home.eekhoutacademy.be/

bullet

De nascholing is in handen van Eekhout academy. Dit is een samenwerkingsverband tussen  DPB - KATHO - KULAK - PUC en CLB. Ook voor godsdienst is er een stuurgroep die samengesteld is uit kleuterleiders, onderwijzers, leermeesters en lectoren uit de opleidingen in West-Vlaanderen. Ook een vertegenwoordiging van de inspectie-begeleiding ondersteunt deze stuurgroep.
 

bullet

Bemerk: voor deze nascholingen spreek je af met de directie, je schrijft in via de school die deze nascholing kan betalen uit de nascholingsgelden.
 

bullet

Voor het schooljaar 2016-2017 werd geprogrammeerd: hier alle informatie
 

bullet

Overzicht van het referaat en de werkwinkels maar ook sfeerbeelden van de isb over 'voorgaan in het bidden - spiritualiteit van de leerkracht' van november 2012 vind je hier op onze site.

bullet

 Hier kan je het dagverloop en de sfeerbeelden van de isb 2013 over 'de kracht van geloven' bekijken.
 


Uiteraard zijn er ook andere mogelijkheden:

De Bron

bulletIn de bibliotheek van 'De Bron', marktstraat 88 te Harelbeke vind je heel wat informatie die dienstig kan zijn voor de les, je persoonlijke vorming en voor vieringen. Je kunt via het web nakijken welke boeken er in de bibliotheek aanwezig zijn op:
http://www.debron-har.be/bibdoc.htm
bulletOok in de religio-winkel is er heel wat materiaal voorhanden dat je kunt aankopen. Info op de site: http://www.debron-har.be/religio_winkel.htm
bulletDe lijst met nieuwe boeken die werden aangekocht kan hier consulteren!

bulletIn de regio Zuid heb je het CCK (catechetisch centrum Kortrijk). Leermeesters uit de diverse netten krijgen een aanbod van bijscholing voorgesteld. Enkele dynamische leermeesters nemen er het voortouw in samenwerking met de inspectie-begeleiding en geven aan iedereen van de regio Kortrijk de kans om uit te wisselen rond voorgestelde onderwerpen telkens van 19u15.
bulletVoor de regio Midden en de Regio Noord bestaat een eigen manier van samenkomen voor het vrije en gemeentelijke net. Elke inspecteur-adviseur brengt op vrijwillige basis de leermeesters samen voor informele contacten en uitwisseling
     Leermeesters uit alle netten zijn met het CCK samengekomen om een 'activiteit voor de laatste week' op te stellen. De keuze viel op 'een kwis' over 'het voorbije jaar'. Op onderstaande links vind je deze uitgewerkte voorstellen per graad:
bullet graad 1
bullet graad 2
bullet graad 3
 

In de godsdienstlessen van de GBS “De Regenboog” heeft men met volle moed en veel enthousiasme een muzisch-religieus project opgezet rond de staties van de kruisweg. Deze werden gelezen en uitgediept. Vanuit dit gesprek met de kinderen zijn zij creatief aan het werk gegaan, wat resulteerde in 15 kleiwerken en 15 schilderijen. De resultaten van de kruisweg en van de stiltegids in bijlage.

Er werd ook creatief gewerkt rond Pasen.
 

  In het CCK-Harelbeke werd naar aanleiding van de meimaand gewerkt en nagedacht over Maria. Vicaris Koen Vanhoutte gaf een inleiding over Maria... weg van het devotionele naar een actuele manier van spreken over. Daarna werd in groepen nagedacht over het werken rond dit thema in de les.
- verslag 1
- verslag 2
- verslag 3
- mariabeelden en werkblad
  In het CCK-Harelbeke werd een avond gewerkt rond kinderbijbels. Er werden o.m. links samengebracht die ons verder op weg kunnen helpen.