RKG - SO

    

Welkom
Activiteiten/actualiteit
Artikels
BuO
Inspectie
Leerplan
Nascholing
Nieuwsbrief
Opleiding
Suggesties?

RKG - BAO

 

Activiteit/nascholing/actualiteit

 

Actualiteit:

bullet

Wil je ons vlot volgen om te weten wanneer er aanpassingen zijn op onze site, dan kan je je lid maken van onze Facebook of Google+ waarvan je de links vindt op elke pagina.
 

bullet

Heb je interesse voor het vak godsdienst en denk je er aan om godsdienstleerkracht te worden, dan vind je een handig overzicht van de mogelijkheden op THOMAS. Via de studiewijzen vind je alle mogelijke opleidingen die je kunt volgen per provincie. Je vindt de verwijzingen naar de professionele bacheloropleidingen en naar de masteropleiding.
 

bullet

Ben je reeds een stapje verder en wil je solliciteren als leerkracht r.-k. godsdienst dan zijn er de volgende mogelijkheden:

- Wie een vereist bekwaamheidsbewijs heeft en vroeger reeds een engagementsverklaring ondertekende maakt zich opnieuw via mail als kandidaat kenbaar aan de inspectie-begeleiding door het doormailen van een CV. Wij plaatsen je op onze lijst met werkzoekenden en geven je naam door aan directies die naar kandidaten vragen. Uiteraard solliciteer je ook zelf bij de scholen van je keuze. Je mag je bekend maken begin juni en dit nog eens hernemen begin juli en na 15 augustus.

- Wie 
niet beschikt over een vereist bekwaamheidsbewijs neemt contact op met de inspectie-begeleiding door het doormailen van een CV en om een afspraak tot sollicitatiegesprek te maken. Zij kunnen slechts in aanmerking komen voor het vak op het moment dat er (door schaarste) geen kandidaten meer zijn met een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs. We zoeken samen met jou naar de meest geschikte mogelijkheden om aan de slag te kunnen en een diploma te verwerven.

- Wat verwacht wordt van een nieuwe leerkracht? Hoe ga je best aan de slag? Waar haar ik belangrijke info? Je kunt het er op nalezen in 
het vademecum 2017-2018. Het document is samen met de collega's van Oost-Vlaanderen opgesteld.

bullet

Er is een duidelijk onderscheid tussen 'pastoraal' en 'het vak godsdienst'. Wil je meer weten over het onderscheid, dan kan je dit lezen in de oriŽntatienota. Je merkt meteen gaat het gaat om verschillende verantwoordelijken en leden. Wil je meer weten over pastoraal, neem een kijkje op hun site.
 

bullet

We verwijzen ook naar het nascholingsinstituut levensbeschouwelijke vakken dat nascholingen aanbiedt aan leerkrachten over items die ofwel levensbeschouwelijk uitdagen ofwel elementen aanreiken over de interlevensbeschouwelijke competenties voor dialoog en samenwerking op school. Zie hun site: http://www.levensbeschouwelijkevakken.be/
 

bullet

De inspecteurs-adviseurs r.-k. godsdienst hebben Vlaanderen Breed een toelichting geschreven bij het vakinhoudelijk en vaktechnisch addendum van de functiebeschrijving leraar r.-k. godsdienst zoals die effectief wordt gebruikt in het katholiek onderwijs. Je vindt dit op THOMAS.
Deze boodschap vind je ook op onze pagina onder 'inspectie': http://www.rkgodsdienst-brugge.be/so/inspectie.htm

Nascholingen:

Hier vind je enerzijds de mogelijke nascholingen voor het vak en anderzijds  persoonlijke vorming met onderaan de bladzijde enkele sites.

bullet

Van 23 tot 27 augustus 2017 gaat de 13de Europese Bibliodrama Conferentie door in het Diocesaan Centrum Groenhove te Torhout. Het Bijbelverhaal van Jona wordt er 'gelezen' in de context van vrede en verzoening. Deze dagen worden begeleid door een ervaren team uit diverse Europese landen. Wil je meer info, kijk op de flyer of op de website: http://www.hetleerke.com/bibliodrama.html
 

bullet

De samenkomst met beginnende leerkrachten gaat door op woensdag 18 oktober 2017. Meer info volgt.
 

bullet

Voor het buitengenwoon onderwijs: op 24 oktober in Leuven worden voor de leerkrachten godsdienst Vlaanderen Breed drie werkwinkels aangeboden rond thema's die je in je lessen kunt gebruiken.
 

bullet

De jaarlijkse DidachŤ-studiedag vanuit de Faculteit Theologie en religiewetenschappen in Leuven gaat door op maandag 15 januari 2018. Info en inschrijven.
 

bullet

De Dag van de godsdienstleerkracht gaat door op woensdag 28 februari 2018. Meer info volgt.

Persoonlijk vorming:

 
bullet

Wie interesse heeft voor de vredesproblematiek en op zoek is naar informatie of ideeŽn, kan altijd terecht op de site van 'Wakker voor Vrede' die de initiatieven coŲrdineert. Deze organisatie vanuit Langemark heeft ook aandacht voor informatie voor scholen.
 

Je vindt ook heel wat interessante navorming op:

bullet de faculteit Theologie en Religiewetenschappen in Leuven heeft elk jaar een stevig aanbod van nascholingen voor persoonlijke vorming en voor onderwijs. Je vindt het overzicht terug op hun site:https://theo.kuleuven.be/didache
 
bullet 'kleur bekennen' wil mondiale vorming en wereldburgerschap promoten, stimuleren en ondersteunen. 
Dit gebeurt via ondersteuning en nascholing. Meer info over hun aanbod kan je bekomen via hun site: http://www.kleurbekennen.be

 
bullet Ook YOT biedt heel wat mogelijkheden voor persoonlijke levensbeschouwelijke vorming. Bekijk hun site: www.yot.be
 
bullet De UP (universitaire parochie) is een dienst van KU Leuven die initiatieven ontwikkelt rond zingeving, gemeenschapsopbouw en solidariteit. Zij bieden een ruim aanbod aan lezingen, workshops, gespreksgroepen en weekends. Meer info vindt u op: www.kuleuven.be/up.