RKG - SO

    

Welkom
Activiteiten/actualiteit
Artikels
BuO
Inspectie
Leerplan
Nascholing
Nieuwsbrief

RKG - BAO

 

Inspectie

ENGAGEMENTSVERKLARING

Indien je in aanmerking wenst te komen om godsdienstles te geven in het bisdom Brugge, dan neem je voor een gesprek contact op met de inspecteur-adviseur. Je brengt zeker mee: een CV en 2 ingevulde engagementsverklaringen. De uitleg bij deze engagementsverklaring kan je hier lezen.
Zonder voorafgaandelijk contact en ondertekening van de engagementsverklaring door kandidaat en inspecteur-adviseur als vertegenwoordiger van kerkelijke overheid, kom je niet in aanmerking voor het vak r.-k. godsdienst.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Vanaf 1 september 2013 wordt voor het ambt van godsdienstleraar in het vrij katholiek secundair onderwijs een nieuwe versie van de functiebeschrijving ingevoerd. Het specifieke tekstgedeelte voor het levensbeschouwelijke onderdeel dat door de bevoegde instanties Rooms-Katholieke Godsdienst en erkende instantie Rooms-Katholieke Godsdienst werd ontwikkeld, is recentelijk herschreven en geactualiseerd. Het is echter niet de bedoeling dat godsdienstleraren die reeds een functiebeschrijving hebben ontvangen of scholen die recentelijk hun functiebeschrijvingen hebben bijgestuurd, vanaf 1 september 2013 een nieuwe functiebeschrijving aan elke godsdienstleraar zouden overhandigen. De bestaande functiebeschrijving blijft voor hen geldig. Alleen voor nieuw aangestelde personeelsleden in het ambt van godsdienstleraar of bij de start van een nieuwe evaluatiecyclus wordt vanaf 1 september 2013 gewerkt met de nieuwe tekst zoals die door de inspecteurs-adviseurs werd ontwikkeld.
 

INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE COMPETENTIES in het kader van dialoog en samenwerking tussen levensbeschouwingen op school

Op vraag van de erkende instanties en vereniging werd een document gemaakt waarbij in de lessen levensbeschouwelijke vakken en dus ook 'rooms-katholieke godsdienst' aandacht wordt besteed aan 'dialoog' met andere levensbeschouwingen. Dit engagement tot dialoog werd in competenties gegoten waarbij leerkrachten gevraagd worden om deze competenties ook mee te nemen in de lessen. Voor het officieel onderwijs resulteert dit in gezamenlijke levensbeschouwelijke projecten met de verschillende vakken.
 

Wil je alles op de voet volgen, bekijk dan de site van de ILBC: http://ilbc-op-school.weebly.com/

Ben je op zoek naar informatie over de manier waarop je het uitwerken van projecten kunt aanpakken of naar voorbeelden van projecten: http://www.levensbeschouwelijkevakken.be/projecten-so.html