RKG - SO

    

Welkom
Activiteiten/actualiteit
Artikels
BuO
Inspectie
Leerplan
Nascholing
Nieuwsbrief

RKG - BAO

 

Nieuwsbrief

 

 

GOAL

In het begin

Een laatste keer, met opgeladen batterijen, een start nemen in dit schooljaar. Een kort trimester met als belangrijkste euvel dat het nooit echt op gang komt: het is kort, er zijn nogal wat snipperdagen, uitstappen, sportactiviteiten,… Misschien hét moment bij uitstek om te experimenteren  met dingen die je niet gewoon bent te doen. Eén suggestie… de klasopstelling.

Het zit ergens diep in de godsdienstkwab van onze hersenen gegrift dat we al jaren ‘hermeneutisch-communicatief’ (proberen te) werken. We willen op zoek gaan naar zingevingswaarheden door Bijbel en katholieke traditie in spanning te brengen met de leerlingen en hun context. Hierbij staat communicatie centraal. Uitwisselen in dialoog: samen via uitdagende impulsen of een stukje degelijk gedoceerde info of een gebeurtenis uit de actualiteit op zoek gaan naar ideeën, waarheden, motiveringen, inspirerende en levensbepalende waarheden of inzichten, naar elementen die ons leven gronden en naar mensen en gebeurtenissen die het leven de moeite waard vinden om geleefd te worden.

Twee woorden blijven nazinderen… waarheden en dialoog. Waarheden… die op hun eigen manier kleur geven aan het denken en aan de werkelijkheid. Aanzetten tot waarheden die uitdagen om tot een verfijning van je denken, je zoeken, je geloven, je zin-zoeken,… te komen en waarbij je beter inzicht krijgt in jezelf en je zingevingszoeken vanuit de voorkeursoptie van de katholieke tradities over een levensaspect. En dit in dialoog… niet mijn grote gelijk telt, maar doorheen het luisteren naar de ander en het verduidelijkend vragen stellen, komt er ook voor mezelf meer duidelijkheid in mijn denken en verwoorden. Deze begrippen komen ook aan bod in de interlevensbeschouwelijke competenties voor dialoog en samenwerking, remember, die een bril zijn om in je eigen lessen naar de zingevingswerkelijkheid te kijken én in projecten waar dialoog met andere levensbeschouwingen centraal staan.

Eéntje van deze twee begrippen willen we beklemtonen: dialoog. Ja, natuurlijk, we hebben een ‘rol als moderator’! Je weet wel, uit de GSM-functie. We proberen om geregeld een dialoog onder de leerlingen op gang te brengen waarbij wij deze samenspraak in goede banen leiden, nieuwe ideeën mee binnen brengen samen met elementen uit Bijbel of traditie.  Een leergesprek waarbij we hermeneutisch te werk gaan en waarbij elke vraag een nieuwe oproept. Het heeft iets van een eschatologisch perspectief! Eigenlijk een schitterende manier van werken: je stimuleert en prikkelt de leerlingen, je staat zelf op scherp om hen naar elkaar te laten luisteren op een actieve manier, je leert hen die vaardigheid om constructief te zoeken naar antwoordelementen die voor iedereen verrijkend kunnen zijn op vlak van zingeving... of noemen we het maar ‘spirituele zorg’.

De klasopstelling… werkt ons dikwijls tegen. We houden van een doceer-opstelling. De rijen na elkaar zodat zij wie op de laatste rij zitten moeilijk kunnen horen wat iemand op de eerste rij zegt en zo zijn of haar betrokkenheid verliest. Eerder een ping-pong gesprek… waarbij er niet gesproken wordt tot de medeleerlingen, maar alleen tot de leerkracht die als klankbord ofwel zelf te betrokken wordt in alles wat wordt gezegd ofwel hertaalt wat werd aangebracht zodat iedereen kan horen wat werd gezegd. Het is meestal – om het heel positief uit te drukken – een ‘vermiddelde dialoog’. Een gesprek gericht tot de leerkracht die als een dispatch alles terugkaatst in de klas en vooraan als een dirigent de muzikanten probeert in éénklank te brengen door het stellen van vele bij-vraagjes. Geregeld brengt de leraar op het bord ideeën samen en structureert ze in een mooi en overzichtelijk geheel.

Zou het beter zijn om als klasopstelling de optie te nemen van een U of een variant al naar gelang het aantal leerlingen? Zo kunnen leerlingen bij een dialoog tegen elkaar spreken, elkaars lichaamstaal zien, verduidelijking vragen. Het verhoogt de betrokkenheid in een gesprek. Op dit moment kan je als leerkracht echt wel in het midden staan, modereren, op het bord – al dan niet digitaal – ideeën samen brengen of structureren en kan op een meer dynamische manier met elkaar in dialoog de hermeneutische zoektocht worden gegaan. Zicht op elkaar, de leerkracht als coach en moderator, het bord om te noteren, projectie voor een aanvulling of een verduidelijking of om een nieuw element binnen te brengen. Zelfs voor een korte voorbereiding van de dialoog per twee of drie of vier… je hoeft alleen maar wat stoelen in de ‘binnencirkel’ te plaatsen en je kunt samen werken, overleggen, zoeken, voorbereiden,… vooraleer in ruimer gesprek te gaan. Zelfs bij een individuele opdracht kan je als leerkracht gemakkelijk bij iedereen terecht om wat uitleg te geven om de 1-1 dialoog goed te laten verlopen.

Tjah, eigenlijk wel spannend! Maar zoveel objecties: de collega’s zien dat niet zitten, de tafels herschikken bij begin en einde is zoveel tijd verlies, de directie is geen voorstander, zullen ze niet teveel naar elkaar lachen of grimassen trekken? Alsof de in rijen geordende opstelling niet zorgt voor indirecte en niet geziene communicatie…

Willen we echt dialoog stimuleren, onze rol als moderator ten volle opnemen en uitdiepen… dan kunnen we hierover misschien in dialoog gaan met de collega’s in de volgende vakwerkgroep! Succes ermee…

 

Mededelingen vanuit inspectie-begeleiding

Facebook en Google+: volg ons als je kort op de bal wilt spelen


Ja, we blijven het herhalen… wil je op een gemakkelijke manier mee zijn, dan is dit de gemakkelijkste weg! Korte berichtjes, wijzen op een interessant artikel of post-it-jes die je kunnen inspireren of ideeën geven, brengen.we onder de aandacht: over godsdienstonderwijs, onderwijs, leerkracht-zijn, actualiteit, interlevensbeschouwelijkheid. Facebook is het meest courant. Ben je geen Facebook-er/ster dan kan je google+ bekijken.

We merken dat onze postjes op Facebook gemiddeld tussen de 40 en de 100 keer worden gelezen. Ons record-postje was er eentje over de toekomst van het vak met 344. Dus… ‘like’ onze groep en volg op de voet wat in de wereld, in onderwijs en in het godsdienstonderwijs gebeurt! We proberen je zoveel mogelijk op de hoogte te houden.

Durven leerlingen aanspreken om leerkracht godsdienst te worden

Werken als godsdienstleerkracht is niet altijd even gemakkelijk. Het is wel een boeiende en heel uitdagende job om met jonge mensen de zoektocht te gaan naar zingeving. Misschien zijn er in jouw klas wel leerlingen van wie je denkt: dat zou een geknipte leerkracht zijn en met zijn/haar talent en interesse een heerlijke godsdienstleerkracht! Spreek haar of hem aan… Je vindt heel wat informatie op sites of bij jouw inspecteur-adviseur. Op onderstaande links vind je heel wat info over alle mogelijkheden voor professionele bachelors in de hogescholen en voor masters in Leuven.

Neem een kijkje op of geef ze door aan leerlingen: https://www.kuleuven.be/thomas/page/studiewijzer/ of https://www.kuleuven.be/thomas/page/godsdienstleerkracht-worden/ 

GOAL rechtstreeks in je mailbox

We beschikken over een 300 mailadressen van leerkrachten die we gebruiken om de nieuwsbrief of een sporadische boodschap door te sturen. Wil jij de nieuwsbrief en de andere info rechtstreeks ontvangen, bezorg ons je e-mailadres op rkg.so.wvl@gmail.com en we voegen je aan onze lijst toe. En wees gerust we overstelpen niemand… alleen gerichte info of een wens vijf of zes keer per jaar.

Actualisering van het leerplan

Sommigen stellen zich heel wat vragen over de actualisering van het leerplan. Komt er een nieuw? Wat zal er veranderen? Hoe moeten we er tegenaan kijken? Waar halen we goede en juiste informatie? Wel daarvoor verwijzen we naar de website katholieke godsdienst.

Lees op https://www.kuleuven.be/thomas/page/erkende-instantie-actualisatie-leerplan/

Oproep leren van en aan elkaar

De tijd van de leerkracht als ‘kleine zelfstandige’ is uiteraard reeds lang voorbij. “Samen zijn we sterk!” om het op z’n Belgisch te zeggen. Het is een eenvoudige manier tot verdere professionalisering en tot het opdoen van praktische kennis. Inderdaad: probeer om bij elkaar eens een les of lessen te volgen. Wees open en eerlijk en respectvol bij het omgaan met de feedback aan elkaar. Je ziet je collega aan het werk, het inspireert, misschien zie je wel werkvormen die je zelf wilt gebruiken maar het nog niet durfde… en vice versa. Proberen!

Nascholingskansen

 Algemene bedenking

Je merkt dat er heel wat interessante mogelijkheden tot vakgerichte nascholing zijn. Maak afspraken in de vakgroep wie welke nascholing volgt en op welke manier de inhoud van de nascholingen met elkaar worden gedeeld.

LOGOS-studiedag te Leuven

Op dinsdag 2 mei is er in Leuven de jaarlijkse LOGOS-studiedag die dit jaar de aandacht richt op God en/in het lijden van mensen. Zoals steeds krijg je in de voormiddag een stevige input van Marc Desmet over palliatief werken, van Marc Steen over Jezus’ passie en van Luc De Saegher over ‘zie de mens’. In de namiddag zijn er keuzemogelijkheden.

Info en inschrijving op: https://www.kuleuven.be/thomas/page/logos-2017

Paulus herontdekken

Op woensdag 26 april om 20u is er de voorstelling van het nieuw boek van Benoit Standaert over Paulus in de abdij van Zevenkerken. Paulus is een figuur die zowel bemind wordt als gehaat. Heeft hij de nieuwe beweging van de Christenen definitief op gang gebracht of net de boel verziekt? Benoît Standaert heeft het niet alleen in een nieuw boek neergeschreven, hij vertelt er ook over in een ongetwijfeld boeiende voordracht.

Info op:http://www.bijbelhuiszevenkerken.be/blog/2017/03/31/de-apostel-paulus-herontdekken/

Bijbelverhaal van jona uitgewerkt voor bibliodrama

Van 23 tot 27 augustus 2017 gaat de 13de Europese Bibliodrama Conferentie door in het Diocesaan Centrum Groenhove te Torhout. Het Bijbelverhaal van Jona wordt er 'gelezen' in de context van vrede en verzoening. Deze dagen worden begeleid door een ervaren team uit diverse Europese landen. Wil je meer info, kijk op de flyer of op de website:http://www.hetleerke.com/bibliodrama.html

 Voor volgend schooljaar…

Studiedag Buso – Vlaanderen breed

Om zoveel mogelijk goede sprekers te kunnen samenbrengen, houden we een studiedag voor de leerkrachten godsdienst voor heel Vlaanderen op 24 oktober 2017 van 9u30  tot 15u30 in Leuven. We bieden drie werkwinkels aan die iedereen kan volgen. Voordeel hiervan is dat er diversiteit in het aanbod is en dat alles in kleine groepen wordt aangeboden zodat de betrokkenheid groter kan zijn. Meer info over titel, werkwinkels en inschrijving in het septembernummer.

Dag van de Godsdienstleraar

De werkgroep godsdienst van de Eeckhout Academy is volop aan het brainstormen over ‘de dag van….’ voor volgend schooljaar. We willen er opnieuw een dag met een grote diversiteit in aanbod aanreiken. Een must voor de godsdienstleerkracht. Noteer alvast nu reeds in je agenda: woensdag 21 februari 2018 in Torhout. Dat is net na de krokusvakantie.

Didachč studiedag

Gaat door in Leuven op maandag 15 januari 2018 door. Ook hier wordt nog verder nagedacht over de invulling. Wellicht wordt het een reeks items die ‘moeilijke geloofselementen’ voor de hedendaagse mens proberen te belichten.

Zoek je naar initiatieven voor je persoonlijke vorming?

Ben je op zoek naar activiteiten voor je persoonlijke of spirituele vorming, dan merk je dat we op onze site ook hier aandacht aan besteden in een nieuwe rubriek.

Neem een kijkje op: http://www.rkgodsdienst-brugge.be/so/activiteiten.htm  en scroll even wat verder naar beneden…

 

Tips

Heb je zelf interessante tips met impulsen of een goed boek dat de moeite is om te lezen, mail het door op ons e-mailadres zodat we het met de collega’s kunnen delen: rkg.so.wvl@gmail.com

Kris Van den Branden is lerarenopleider aan de KU Leuven. Hij is vader van drie schoolgaande kinderen. Onderwijs in functie van een beter leven en een betere wereld is zijn motto.

Met ‘Onderwijs voor de 21ste eeuw. Een boek voor leerkrachten en ouders’ geeft antwoorden op vragen in een sterk veranderende maatschappij. Het Onderwijs is voortreffelijk! Het werkt echter niet voor elke jongere. De vraag waarover gewerkt wordt is: hoe kan onderwijs ervoor zorgen dat alle leerlingen zich echt kunnen ontwikkelen én zich goed voelen op school. Zowel leerkrachten als ouders worden aangesproken in een frisse en optimistische taal. Het zegt veel over kwaliteit van onderwijs.

Info: https://www.acco.be/nl-be/items/9789462922853/Onderwijs-voor-de-21ste-eeuw

 

 

 

f.jacobs 

 

 

Inhoud van de rubrieken vragenderwijs-delenderwijs

September 2003, nr. 1
 

Wat wordt bedoeld met een levensbeschouwelijke vraagstelling?

November 2003, nr. 2
 

Wat is een levensbeschouwelijk gesprek, is er een verschil tussen een levensbeschouwelijk gesprek en filosoferen of een socratisch gesprek?

Januari 2004, nr. 3
 

Wat is het belang van de vakvergadering?

Maart 2004, nr. 4
 

Is er plaats voor film in de godsdienstles?

April 2004, nr. 5
 

Hoe persoonlijk is ‘persoonlijk’? De vraag voorgelegd.

Juni 2004, nr. 6
 

Hoe persoonlijk is ‘persoonlijk’? Antwoordelementen.

September 2004, nr. 7
 

Op uitkijk naar vakvragen ... Een didactiek van het levensbeschouwelijk leren

Oktober 2004, nr. 8
 

Moeten alle levensbeschouwingen gelijk aan bod komen?

Januari 2005, nr. 9
 

De nieuwe Bijbelvertaling en schoolgebruik?

Februari 2005, nr. 10
 

Schrikkelmaand ...?

Maart 2005, nr. 11
 

De (on)zin van lesbezoeken?

Augustus 2005, nr. 12
 

Een jaarplan opmaken, hoeft dat nog?

December 2005, nr. 13
 

Het logboek of werkschrift van de leerlingen, een must?

Februari 2006, nr. 14
 

Wat met het vaklokaal?

Juni 2006, nr. 15
 

Doe ik het goed? De zelfevaluatie van/door de leerkracht en het team

September 2006, nr. 16
 

In de didactisch-pedagogische mededelingen van de diocesane begeleiding: evaluatie in het vak r.-k. godsdienst, de bijsluiter

Januari 2007, nr 17
 
Hoe saaie lessen toch aangenaam maken? En is er daarbij nog wel ruimte voor werken met en in de bijbel?
Maart 2007, nr 18
 
Van de liefde voor het getuigenis, naar het getuigenis van de Liefde.
Juni 2007, nr 19
 
-
september 2007, nr 20
 
Van relativeren naar interpreteren.
januari 2008, nr 21
 
Godsdienstonderricht en stellingname.
mei 2008, nr 22
 
taak inspecteur-adviseur
september 2008, nr 23
 
-
januari 2009, nr 24
 
Wat maakt de inhoud uit van het vak r.-k. godsdienst? Van ingrediënt naar passend impuls
april 2009, nr 25
 
Pastorale activiteiten en godsdienstles
september 2009, nr 26
 
Welke documenten heeft de leerkracht godsdienst bij zich?
december 2009, nr 27
 
Het uitnodigen van externe personen en organisaties in de godsdienstles.
september 2009, nr 28
 
Weet waarvoor je gaat, weet voor wie je gaat
januari 2011, nr 29
 
Wat heb ik vandaag op school geleerd. - over wat betekent 'kennis' in het vak...
april 2011, nr 30
 
Het vak/leerplan en de toekomst
mei 2012 nr 34
 
bedenkingen over evaluatie
september 2012, nr 35
 
godsdienstleraar... de trendwatcher en tendsetter
januari 2013 nr 36
 
wat met broederlijk delen en andere activiteiten van de school in de godsdienstles?
maart 2013 nr 37
 
Verantwoording van het nieuwe vakinformatiedossier
juni 2013 nr 38
 
-
september 2013 nr 39
 
Aanzet over 'zorg' in het vak godsdienst
januari 2014 nr 40
 
uitwerking 'zorg' in het vak godsdienst
juni 2014 nr 41 Evalueren met zorg...
 
september 2014 nr 42 werken aan 'inter-levensbeschouwelijke competenties voor dialoog en samenwerking.
 
september 2015 nr 44 belang van doelgericht werken, inclusief werken en ILC
 
september 2016 nr 46 godsdienstleerkrachten als topsporters
 
januari 2017 nr 47 Werken met een concreet lesdoel.
 
april 2017 nr 48 Denk eens na over je klasopstelling