RKG - SO

    

Welkom
Activiteiten/actualiteit
Artikels
BuO
Inspectie
Leerplan
Nascholing
Nieuwsbrief
Opleiding
Suggesties?

RKG - BAO

 

Opleidingen

* Interesse om 'godsdienstwetenschappen te studeren' ? 

Heb je interesse om godsdienstleerkracht te worden? Je vindt op THOMAS heel wat informatie die je op weg kan zetten. Je vindt er een compleet en multimediaal informatiepakket over de opdracht van godsdienstleerkracht. Er zijn meerdere mogelijkheden:

Ben je laatstejaarsleerling en wens je een diploma godsdienst te verwerven?

 1. ofwel een Masteropleiding aan de KU Leuven: info op http://theo.kuleuven.be/nl/toekomstigestudenten/

 2. ofwel een Professionele bacheloropleiding

  bullet

  In West-Vlaanderen kan dit aan de Vives Hogeschool op verschillende campussen: https://www.vives.be/nl/opleidingen/onderwijs/onderwijsvak-godsdienst#campus

  bullet

  In Oost-Vlaanderen aan de Artevelde Hogeschool: https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/leraar-secundair-onderwijs/katholieke-godsdienst
   

 

SOLLICITEREN ALS LEERKRACHT R.-K. GODSDIENST
Verschillende mogelijkheden:

bullet

Wie een vereist bekwaamheidsbewijs heeft en vroeger reeds een engagementsverklaring ondertekende maakt zich opnieuw via mail als kandidaat kenbaar aan de inspectie-begeleiding door het doormailen van een CV. Uiteraard solliciteer je ook zelf bij de scholen van je keuze.

bullet

Wie niet beschikt over een vereist bekwaamheidsbewijs neemt contact op met de inspectie-begeleiding door het doormailen van een CV en om een afspraak tot sollicitatiegesprek te maken. Zij kunnen slechts in aanmerking komen voor het vak op het moment dat er (door schaarste) geen kandidaten meer zijn met een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs.

bullet

Wat verwacht wordt van een nieuwe leerkracht kan je er op nalezen in het vademecum

 

Ben je geïnteresseerd in het vak, maar je hebt niet het geschikte diploma, dan zijn er de volgende opleidingsmogelijkheden:

Info bijkomende opleiding voor het verwerven van een definitief mandaat leraar godsdienst secundair onderwijs:

Doelgroep

Licentiaten, houders van een diploma HOKT of HOLT met een bewijs van pedagogische bekwaamheid.

Mogelijkheden

 

 

 

 

 

 

Faculteit  Godgeleerdheid Sint Michielsstraat 6 3OOO Leuven 
Tel. 016 323873 info@theo.kuleuven.ac.be

Info in het vademecum voor zij-instromers: http://theo.kuleuven.be/nl/studenten/vademecum-voor-zij-instromers-28-november-2016.pdf
 

Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut 9000 Gent - 09/235.78.36
De lessen aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut hebben voortaan plaats in de lokalen van de
Biezenkapelstraat nr. 2 te 9000 Gent. Directeur Jürgen François:  GSM 0476/46 00 98 hdgi@kerknet.be     

 In overleg tussen de verantwoordelijken van de Theologische Academie van het bisdom Brugge en het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut van het bisdom Gent, werd het volgende overeengekomen:
Wie met vrucht het examen aflegt van de leergangen met regelmaat gevolgd aan de Theologische Academie te Brugge, wordt vrijgesteld voor de parallelle vakken in het opleidingspakket voor godsdienstleerkrachten, die worden ingericht aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut te Gent. Wie inschrijft voor de theologische en vakdidactische opleiding voor kandidaat-godsdienstleerkrachten aan het  H.D.G.I. te Gent  kan er ook voor opteren de parallelle cursussen te volgen te Brugge.
Basisprincipe is dat de EVC (elders verworven competenties, in casu vanuit de Th.Ac.) gevaloriseerd worden als een vrijstelling, wanneer dit correspondeert met een studiegebied dat ook tot de Gentse opleiding behoort.

KH VIVES campus Torhout 
http://www.vives.be/1051-campus-torhout

Tel. 050 23 10 30
ond.torhout@vives.be   
 

KH VIVES campus Brugge
http://www.vives.be/1026-campus-brugge
 Tel. 050 30 51 00 
ond.brugge@vives.be
 

Heb je reeds een onderwijsbevoegdheid behaald en je wilt een bijkomende bevoegdheid rkg via zelfstudie en Open Avond Regentaat...

Specifiek voor bijkomend vak Godsdienst: http://onderwijsaanbod.vives-zuid.be/opleidingen/n/SC_52357631.htm#bl=11,1101&cgs=52405803

Hierbij mail je best rechtstreeks naar de coördinator godsdienst: philippe.lepers@vives.be

 

  Heb je een master Theologie en religiewetenschappen maar nog geen specifieke lerarenopleiding, dan kan je die in West-Vlaanderen volgen: https://www.vives.be/nl/opleidingen/onderwijs/specifieke-lerarenopleiding-secundair-onderwijs

 

BEMERK: pensioenverloning en ‘de diplomabonificatie’. Aan de teller van de pensioenbreuk kan in vele gevallen een tijdsbonificatie voor het behalen van een diploma worden toegevoegd.

De pensioenwetgeving heeft het inzake de diplomabonificatie duidelijk over "Deze bonificatie is gelijk aan het minimum aantal studiejaren vereist om het diploma te behalen". Maar zoals steeds is de complexiteit in de toepassing ervan gebonden aan de complexiteit van de realiteit. Doorgaans geldt dat een bachelor drie jaar en een Master 4 jaar kan inbrengen in de optel van de teller. Bvb 31 jaar dienst en 4 studiejaren brengen ons bij een breuk van 35/45 i.p.v. 31/45. Maar, en hier zit de soms vergeten waarheid, dit geldt enkel voor zij die hun studies hebben afgewerkt in een door de staat erkende én gesubsidieerde instelling. D.w.z. dat een bachelor met uitdieping godsdienst die bvb aan een klassieke lerarenopleiding (KH Vives, Arteveldehogeschool, …) afstudeerde deze jaren kan inbrengen, maar dat een gegradueerde aan een Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut (dat financieel volledig gedragen wordt door de kerkelijke overheid) of wie bvb een priesteropleiding volgde deze jaren niet in optel kan inbrengen. Dit komt wel aan bod bij het starten van de opleiding, maar niet onthouden tot het einde van de loopbaan wat kan leiden tot onaangename verrassingen…

 

 
terug naar boven